Termes y condicions d'ús

1 Us de la web

Ardobans l'autoritza a veure i descarregar els materials continguts en aquesta web exclusivament per a ús personal i no comercial, a condició que es mantinguin en qualsevol còpia dels materials totes les llegendes de drets de propietat intel·lectual i titularitat que es contenen en els materials originals . No es permet la modificació d'aquests materials cap manera, ni la reproducció, comunicació pública, presentació o distribució o qualsevol altra utilització dels mateixos amb fins col·lectius o lucratius. Queda prohibit qualsevol ús d'aquests materials en altres llocs web o en un entorn informàtic en xarxa qualsevol que sigui la seva finalitat. Els materials d'aquest Lloc estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i qualsevol ús no autoritzat és susceptible d'incomplir la normativa de propietat intel·lectual, marques i altres regulacions.

2 Límits de responsabilidat

En cap cas, Ardobans o els seus proveïdors, seran responsables per danys de qualsevol tipus que resultin de l'ús, impossibilitat d'ús o dels resultats de l'ús d'aquest lloc. Qualsevol web connectada, o dels materials, serveis o informació continguts en qualsevol d'aquests llocs. Ja es basi aquesta responsabilitat en garantia, contracte, culpa o negligència, o qualsevol altra teoria legal, i amb independència que s'hagi avisat o no sobre la possibilitat d'aquests danys.

3 Víncles a altres webs

Els vincles d'aquest lloc a llocs web de tercers es subministren exclusivament com una utilitat per a l'usuari. En cas d'utilitzar aquests vincles, s'abandonarà aquest Lloc. En cas d'utilitzar aquests vincles, s'abandonarà aquest Lloc. Ardobans no ha revisat aquests llocs web de tercers i no controla ni es fa responsable dels mateixos ni del seu contingut ni del tractament de dades que, si escau, es realitzi en aquests llocs web.En conseqüència, Ardobans no es responsabilitza d'aquests llocs Web ni de qualsevol informació, programari o altres productes o materials inclosos en els mateixos, o qualsevol resultat que pugui obtenir-se mitjançant la seva utilització. L'usuari serà l'únic responsable si accedeix a qualsevol dels llocs web de tercers vinculats a aquesta web.